Olvasmány: Bír 6,33–40

Ha Isten Lelke betölt, akkor képes leszel a lehetetlenre is.

„Midján, Amálék és a keleti törzsek mind egybegyűltek, átkeltek a Jordánon, és tábort ütöttek a Jezréel síkságán. Ekkor az ÚR felruházta lelkével Gedeont, az pedig megfújta a kürtöt, és hadba szólította Abíezer nemzetségét. Azután követeket küldött egész Manasséba, és az is hadba vonult vele; követeket küldött Ásérba, Zebulonba meg Naftáliba, és azok is felvonultak az ellenséggel szemben. Ekkor Gedeon azt mondta az Istennek: Ha az én kezem által akarod megszabadítani Izráelt, ahogyan megígérted, akkor én most kiteszek egy fürt gyapjút a szérűre, és ha csak maga a gyapjúfürt lesz harmatos, az egész föld pedig száraz marad, akkor tudni fogom, hogy az én kezem által szabadítod meg Izráelt, ahogyan megígérted. Úgy is lett: amikor másnap korán fölkelt, és kinyomkodta a gyapjúfürtöt, harmatot facsart ki belőle, egy tele csésze vizet. Gedeon azonban ezt mondta az Istennek: Ne haragudj meg reám, ha még egyszer szólok! Hadd tegyek próbát még egyszer a gyapjúfürttel: most maga a gyapjúfürt maradjon száraz, az egész föld pedig legyen harmatos! És Isten úgy tett azon az éjszakán: csak a gyapjúfürt maradt száraz, az egész föld pedig harmatos lett.”

Magyarázat

Izrael népe Midján miatt maga által készített rejtekhelyeken bújdosott a hegyekben. Eddig. Az Isten Lelkével felruházott Gedeon hatására valami teljesen más történik. Elkezdenek sereggé szerveződni.
Milyen megszokott megoldásaid vannak életed nehéz időszakaiban? Ha fenyegetve érzed magad, akkor mit csinálsz? A legkézenfekvőbb megoldásnak a védekezés kínálkozik. Van, aki visszahúzodik a maga által készített „barlangjába”, más ugyanakkor a „legjobb védekezést” alkalmazza, agresszívvá, támadóvá válik. Azt tesszük, amit az eddigiekben megszoktunk. Nem vállalunk semmilyen kockázatot, ami ránk vár, az rossz ugyan, de legalább kiszámítható…
Engedd, hogy Gedeonhoz hasonlóan betöltsön Isten Lelke! Új utakat fog megláttatni veled, amelyeket érdemes kipróbálni. „Engedelmeskedjetek azért az Istennek, de álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek.” (Jak 4,7)
Ne dacból, keserűségből indulj új utakra! Ne a fájdalom vagy a mások iránti harag adja a legfőbb erőt a küzdelmeidhez! Ne minden mindegy alapon indulj tovább! Imádkozz azért, hogy a Szentlélek legyen vezetőd, társad, erőforrásod! Ez a győzelem felé megtett első lépés…

(Hajnal Zoltán)