Olvasmány: Bír 7,1–8

Elég a kevés elkötelezett ember, mint a sokféle vágyat dédelgető tömeg, ha komoly feladat áll előtted.

„Korán reggel fölkelt Jerubbaal, azaz Gedeon, egész népével, és tábort ütött a Haród forrásánál. Midján tábora viszont tőle északra volt, a Móre-halomnál a völgyben. Akkor az ÚR ezt mondta Gedeonnak: Sok ez a nép, amely veled van, nem adhatom a kezükbe Midjánt, különben még így fog dicsekedni Izráel velem szemben: Az én kezem szabadított meg engem! Most azért hirdesd ki ezt a nép füle hallatára: Aki fél és retteg, az térjen vissza, távozzék a Gileád hegyéről! Erre visszatért a hadinépből huszonkétezer ember, és csak tízezer maradt ott. Majd ezt mondta Gedeonnak az ÚR: Még ez a nép is sok. Vezesd le őket a vízhez, hadd tegyem próbára őket ott! Amelyikről azt mondom neked, hogy menjen veled, az menjen veled. De akiről azt mondom neked, hogy ne menjen veled, az ne menjen. Akkor levezette a népet a vízhez, az ÚR pedig ezt mondta Gedeonnak: Mindazokat, akik nyelvükkel nyaldossák a vizet, ahogyan a kutya nyaldossa, állítsd külön; meg azokat is, akik letérdelve isznak! És azoknak a száma, akik kezüket a szájukhoz emelve szürcsöltek, háromszáz volt. A nép többi része letérdelve itta a vizet. Az ÚR ezt mondta Gedeonnak: Ezzel a háromszáz emberrel, akik szürcsöltek, szabadítlak meg benneteket, és adom a kezedbe Midjánt. A nép többi része pedig menjen haza! Akkor ez a nép magához vette az élelmet és amazoknak a kürtjeit. A többi Izráelből való férfit pedig elküldte, mindenkit a maga sátrába, és csak a háromszáz férfit tartotta magánál. Midján tábora alattuk volt a síkságon.”

Magyarázat

Megnyugtató, amikor egy küzdelmesen hosszú időszak után végre elsimulni látszanak a dolgaink. Kellő biztosítékot látunk magunk körül, hogy jóra fordulnak a dolgaink, lehetőségek bomlanak ki előttünk, amelyek bizakodással töltenek el a jövő felől. A még előttünk álló küzdelmeket is magabiztosabban várjuk, bízunk a sikerben.
Mit szólnál hozzá, ha Isten arra kérne, hogy engedd el a lehetőségeid többségét? Hogyan hatna rád, ha arra hívna, hogy ne „tarts több vasat a tűzbe”, hanem mindössze egyetlen dologra összpontosíts? Lenne-e bátorságod a segítségre jelentkezők többségét elutasítani, amikor úgy látod, hogy minden kézre szükség van?
Isten munkájában nem a „nagy számok törvénye” alapján működnek a dolgok. Nem feltétlenül ott várható a siker, ahol sokan vannak, ahová nagy erőket összpontosítanak. Gedeonnak azt kellett megtanulnia, hogy a harminc­két­ezer katonánál többet ér a kevésnek tűnő háromszáz. Jobb, ha csupán azok maradnak, akik hozzá hasonlóan bíznak Istenben…
„Bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj!” (Péld 3,5) Isten meg akar tanítani arra, hogy az előtted álló feladatok nagysága és összetettsége ellenére elsősorban több hitre van szükséged. Mert Isten kezében a „háromszáz” is elegendő…

(Hajnal Zoltán)