Mózes, a különleges próféta

Olvasmány: 5Móz 34 Ma már mindegyikünknek van lehetőségünk Istennel szemtől szemben beszélni, mióta tudjuk, hogy Atyánk. „Ezután fölment Mózes a Móáb síkságáról a Nebó hegyére, a Piszgá csúcsára, amely Jerikóval szemben van, és az ÚR megmutatta neki az egész országot: Gileádot Dánig, az egész Naftálit, Efraim és Manassé földjét, meg Júda egész földjét a nyugati [...]