Dorkász, a jótevő

Olvasmány: ApCsel 9,36–42 Sosem lehet annyi jót tenni, hogy annál többet ne lehessen. „Joppéban volt egy nőtanítvány, név szerint Tábita, ami azt jelenti: Dorkász, vagyis Zerge. Ez a nő sok jót tett, és bőven osztott alamizsnát. Éppen azokban a napokban megbetegedett, és meghalt. Miután megmosták, kiterítették a felső szobában.Mivel Lidda közel volt Joppéhoz, a tanítványok, [...]