A szárnyra kelt lélek

Olvasmány: Ézs 40,27–31 A valódi Isten-bizalom megfrissíti az ember egész lényét. De igazán bízni csak az tud benne, aki meggyőződött arról, hogy ő mindig jó. „Miért mondod ezt, Jákób, miért beszélsz így, Izráel: Rejtve van sorsom az ÚR előtt, nem kerül ügyem Isten elé. Hát nem tudod, vagy nem hallottad, hogy örökkévaló Isten az ÚR? [...]