Olvasmány: 1Kor 15,35–55

A szellemi dimenzió nagyszerűségéről már vannak tapasztalataink. Amikor az válik véglegessé, az lesz a feltámadás.

„De megkérdezhetné valaki: hogyan támadnak fel a halottak? Milyen testben jelennek meg?Esztelen! Amit vetsz, nem kel életre, míg előbb el nem rothad, és amit elvetsz, azzal nem a leendő testet veted el, hanem csak a magot, talán búzáét vagy valami másét. De Isten olyan testet ad annak, amilyet elhatározott, mégpedig minden egyes magnak a neki megfelelő testet. Nem minden test egyforma, hanem más az embereké, más az állatoké, más a madaraké, és más a halaké. Vannak mennyei testek, és vannak földi testek, de más a mennyeiek fényessége, és más a földieké. Más a nap fényessége, más a hold fényessége, és más a csillagok fényessége: mert egyik csillag fényességben különbözik a másik csillagtól.Így van a halottak feltámadása is. Elvettetik romlandóságban, feltámasztatik romolhatatlanságban; elvettetik gyalázatban, feltámasztatik dicsőségben; elvettetik erőtlenségben, feltámasztatik erőben. Elvettetik érzéki test, feltámasztatik lelki test. Ha van érzéki test, van lelki test is. Így is van megírva: „Az első ember, Ádám, élőlénnyé lett, az utolsó Ádám pedig megelevenítő Lélekké.” De nem a lelki az első, hanem a földi, azután a lelki. Az első ember földből, porból való, a második ember mennyből való.Amilyen a földből való, olyanok a földiek is, és amilyen a mennyből való, olyanok a mennyeiek is. És amint viseltük a földinek a képét, úgy fogjuk viselni a mennyeinek a képét is. Azt pedig állítom, testvéreim, hogy test és vér nem örökölheti Isten országát, a romlandóság nem örökli a romolhatatlanságot. Íme, titkot mondok nektek: nem fogunk ugyan mindnyájan elhunyni, de mindnyájan el fogunk változni. Hirtelen egy szempillantás alatt, az utolsó harsonaszóra; mert meg fog szólalni a harsona, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, mi pedig elváltozunk. Mert e romlandó testnek romolhatatlanságba kell öltöznie, és e halandónak halhatatlanságba. Amikor pedig (ez a romlandó romolhatatlanságba öltözik, és) ez a halandó halhatatlanságba öltözik, akkor teljesül be, ami meg van írva: „Teljes a diadal a halál fölött! Halál, hol a te diadalod? Halál, hol a te fullánkod?”

Magyarázat

Sokan álltunk már szerettünk koporsójánál, és tettük fel a kérdést magunkban vagy talán másoknak is: „Vajon hol van ő most?” Erre a világnézetünknek megfelelő választ tudunk adni. Vannak, akik úgy gondolják: sehol. Az élet biológia és kémia. Meghalt, azaz megsemmisült, helyesebben mondva átalakul más molekulává.
Vannak, aki ezen továbbmenve örvendeznek, hogy valamiféle kozmikus „levesben” csillaggá válhatnak atomjai, és abban léteznek tovább.
Ismét mások a testet szétválasztják a lélektől, és vallják a lélek hallhatatlanságát, mely más élőlényben ciklikusan visszatér, míg végül egyesül egy nagy „valamiben”, és kilép a körforgásból egyszer és mindenkorra.
Ezek után állítom, hogy a Biblia világképe a leghihetőbb és legreálisabb. Tudja, hogy az élet csak úgy van, ha van egy életforrás, aki Isten. Tudja, hogy a lélek is tőle függ. Tanítja, hogy a test is tőle van. Beszél a lélek újjászületéséről, mely csak az Istennel rendezett kapcsolat után lehetséges. Beszél a test feltámadásáról is, mely még várat magára. Így az újjászületett lélek és feltámadt test alkotja a megváltott embert, aki tökéletesen helyreállított kapcsolatban lesz Istennel. Csak így van örök élete. Isten nélkül pedig örök kárhozata!