Szeretetközösség Istennel

Olvasmány: Jn 14,21–31 A szeretet jelen van a földön Jézus Krisztusban, Isten Fiában. „Aki befogadja parancsolataimat, és megtartja azokat, az szeret engem, aki pedig szeret engem, azt szeretni fogja az én Atyám; én is szeretni fogom őt, és kijelentem neki magamat.” Így szólt hozzá Júdás, de nem az Iskáriótes: „Uram, miért van az, hogy nekünk [...]