Olvasmány: Jn 14,21–31

A szeretet jelen van a földön Jézus Krisztusban, Isten Fiában.

„Aki befogadja parancsolataimat, és megtartja azokat, az szeret engem, aki pedig szeret engem, azt szeretni fogja az én Atyám; én is szeretni fogom őt, és kijelentem neki magamat.” Így szólt hozzá Júdás, de nem az Iskáriótes: „Uram, miért van az, hogy nekünk akarod kijelenti magadat, és nem a világnak?” Jézus így válaszolt: „Ha valaki szeret engem, az megtartja az én igémet; azt pedig az én Atyám is szeretni fogja, és elmegyünk hozzá, és szállást készítünk magunknak nála. Aki nem szeret engem, nem tartja meg az én igémet. Az az ige pedig, amelyet hallotok, nem az enyém, hanem az Atyáé, aki elküldött engem.” „Elmondom ezeket nektek, amíg veletek vagyok. A Pártfogó pedig, a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, ő tanít majd meg titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek. Békességet hagyok nektek: az én békességemet adom nektek; de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen. Hallottátok, hogy én megmondtam nektek: elmegyek, és visszajövök hozzátok. Ha szeretnétek engem, örülnétek, hogy elmegyek az Atyához, mert az Atya nagyobb nálam. Most mondom ezt nektek, mielőtt megtörténik, hogy ha majd megtörténik, higgyetek. Már nem sokat beszélek veletek, mert eljön e világ fejedelme, bár felettem nincs hatalma. Hogy azonban megtudja a világ, hogy szeretem az Atyát, és úgy cselekszem, ahogyan az Atya parancsolta: keljetek fel, menjünk el innen.”

Magyarázat

Szeretni. Erre vágyunk, ez éltet minden embert. Szeretetből világra jönni, szeretett családban felnőni, közösségben átélni szeretetet. Mi a szeretet? Honnan tudom, hogy szeretve vagyok, s szeretni tudok? Hiszen a szeretet olyan, mint a véráram, pulzál oda-vissza, s ez a pulzálás az, ami élteti a testet, vagyis az embert. Ez maga a szeretet.
Mire épül a kapcsolatom azzal az emberrel, akit szeretek? Figyelmesség, előzékenység, jóság, hűség… s máris sorolhatnánk a Bibliából a sokat idézett szeretethimnusz magasra tett mércéjének sorait. De ha csak egyszer is megpróbáltad, kedves olvasó, megtenni azt, ami ott le van írva, rájöttél, ez emberileg lehetetlen.
Jézus Krisztus az egyetlen, aki ennek a szeretetáramlásnak minden lüktetését képes idejében átélni, a legtalálóbb módon megajándékozni vele nemcsak univerzálisan, hanem egyénekre lebontva minden embert. Összeköt bennünket ezzel az éltető szeretettel, engem és téged és őt, mindegyikünket az Atyával. Ennek, az Isten és ember közötti szeretetkapcsolatnak óriási üzenete az, hogy miközben világméretű a megváltás, az isteni szeretet üzenete eléri az egyes ember „pici” életét. Te parányi lény a nagy világmindenségben, fontos vagy valakinek! Szeret, Fiát adta érted. Elindulhat a kapcsolat Isten és ember között. Jelen van az Ige, a Szeretet ezen a földön Jézus Krisztusban, Isten Fiában. Ebben a szeretetközösségben pedig az életed hintheti „a szeretet kincseit”. Szeretve vagy és szeretni tudsz.