Kiengesztelés

Olvasmány: Róm 3,21–31 A legokosabb dolog mindenki számára kibékülni Istennel. Mégis Jézus Krisztus kellett ahhoz, hogy ezt meg is tegyük. „Most pedig a törvény nélkül jelent meg Isten igazsága, amelyről bizonyságot is tesznek a törvény és a próféták. Isten pedig ezt az igazságát most nyilvánvalóvá tette a Krisztusban való hit által minden hívőnek. Mert [...]