Megigazítás

Olvasmány: Róm 5,1–11 Hogy lehet az, hogy Isten már most úgy bánik velünk, úgy beszél hozzánk, mintha már azok lennénk, akik leszünk? „Mivel tehát megigazultunk hit által, békességünk van Istennel a mi Urunk Jézus Krisztus által. Őáltala kaptuk hitben a szabad utat ahhoz a kegyelemhez, amelyben vagyunk, és dicsekszünk azzal a reménységgel is, hogy [...]