Olvasmány: Lk 6,43–49

Amik az értékeid, azok őrzik az életed. Minél magasztosabb értékeket választasz, annál biztosabb lehetsz a jövődben.

„Nem jó fa az, amely rossz gyümölcsöt terem, és viszont nem rossz fa az, amely jó gyümölcsöt terem. Mert minden fát a gyümölcséről lehet megismerni. Hiszen tüskebokorról nem szednek fügét, csipkebokorról sem szüretelnek szőlőt. A jó ember szíve jó kincséből hozza elő a jót, és a gonosz ember a gonoszból hozza elő a gonoszt. Mert amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj. Miért mondjátok nekem: URam, URam, ha nem teszitek, amit mondok?” „Aki hozzám jön, hallja beszédeimet, és azok szerint cselekszik: megmutatom nektek, kihez hasonló. Hasonló ahhoz a házépítő emberhez, aki leásott, mélyre hatolt, és a kősziklára alapozott: amikor árvíz jött, beleütközött az áradat abba a házba, de nem tudta megingatni, mert jól volt megépítve. Aki pedig hallotta beszédeimet, de nem azok szerint cselekedett, az hasonló ahhoz az emberhez, aki alap nélkül a földre építette a házát: beleütközött az áradat, és azonnal összeomlott az a ház, és teljesen elpusztult.”

Magyarázat

A héten a valódi és a hamis kereszténység megkülönböztetéséről olvasunk. Urunk, Jézus Krisztus nagyon fontosnak tartotta ezt a témát, mivel sok képpel szemléltette üzenetét. Mai igénkben az építkezés képe áll előttünk. A háznak nem látható része az alap. Ha egy építész spórolni szeretne az alapanyagokkal, ezt az alapnál teszi meg, úgy gondolva, az úgysem lesz látható.
Valóban lehet palotákat építeni rossz alapokra, és egészen addig, míg kedvezőek a körülmények, nem fog kiderülni a csalás. Egy vallásoskodó ember élete is lehet nagyon szép. Látszólag minden rendben van körülötte, csak amikor jönnek a nehézségek, a kísértések, akkor omlik össze az élete, nem lesz tartása.
Bagdy Emőke pszichológus mondta egyik előadásában, hogy az ember lelki életének csontozata a hite, izmai, a reménysége, a mozgató ereje pedig a szeretete. Erős csontozat nélkül nincs egészséges élet, erős hit nélkül az ember könnyen összecsuklik, elerőtlenedik. Hitünk pedig Isten igéjének hallásából és annak megtartásából fakad és erősödik. Nem elég tehát igét olvasni, igehirdetést hallgatni, meg is kell cselekedni mindazt, amit Isten üzen nekünk általa.

(Merényi Zoltán)