Igazán hívő?

Olvasmány: 2Kor 13,1–10 Igazán hívő az, aki döbbenten felismeri, hogy benne Jézus Krisztus van. „Most harmadszor megyek hozzátok: „Két vagy három tanú szava erősítsen meg minden vallomást!” Előre megmondtam, most is előre mondom, mint másodszori ottlétemkor, és most távollétemben is azoknak, akik előzőleg vétkeztek, de a többieknek is: ha mégegyszer elmegyek, nem leszek kíméletes; minthogy [...]