Bizonyságot tesznek róla mind

Olvasmány: ApCsel 22,12–17 Hogy hiteles-e az életed, azt abból is tudhatod, hogy mennyire idéznek téged, mennyire hivatkoznak rád. „Egy bizonyos Anániás pedig, aki törvény szerint élő kegyes férfi, aki mellett bizonyságot tesznek az ott lakó zsidók mind, eljött hozzám, elém állt, és így szólt: Testvérem, Saul, láss! És én abban a pillanatban ismét láttam, és [...]