Elhívottak, hűségesek

Olvasmány: Jel 17,1–14 Bárki képes felismeri a belső elhívását, küldetését. De csak akik hűségesek is hozzá, azok lesznek győztesek. „Odajött hozzám az egyik a hét angyal közül, akiknél a hét pohár volt, és így szólított meg engem: „Jöjj, megmutatom neked a nagy parázna büntetését, aki a nagy víznél ül, akivel paráználkodtak a föld királyai, és [...]