Olvasmány: Mt 16,13–20

Akiben Isten országa él és uralkodik, afelett a halál erői, a pokol kapui sem tudnak győzni.

„Amikor Jézus Cézárea Filippi területére ért, megkérdezte tanítványait: „Kinek mondják az emberek az Emberfiát?” Ők így válaszoltak: „Némelyek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, megint mások pedig Jeremiásnak vagy valamelyik prófétának.” Erre megkérdezte tőlük: „Hát ti kinek mondotok engem?” Simon Péter megszólalt, és így felelt: „Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia.” Jézus így válaszolt neki: „Boldog vagy, Simon, Jóna fia, mert nem test és vér fedte fel ezt előtted, hanem az én mennyei Atyám. Én pedig ezt mondom neked: Te Péter vagy, és én ezen a kősziklán építem fel egyházamat, és a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta. Neked adom a mennyek országának kulcsait, és amit megkötsz a földön, kötve lesz az a mennyekben is, és amit feloldasz a földön, oldva lesz az a mennyekben is.” Azután megparancsolta tanítványainak: ne mondják meg senkinek, hogy ő a Krisztus.”

Magyarázat

Mindig is lelkesített Péter határozott vallomása Mestere felől: „Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia”. Már 25 éve annak, hogy én is e boldog felismerés részese lehetek. Áldom érette az én mennyei Atyámat. Olvastuk Jézus válaszát is Péter tanúskodására. Jézus a saját egyházáról beszél itt, még ugyan jövő időben, de mégis határozott kijelentésekben fogalmazva. Krisztus biztosan tudja, hogy gyülekezete létrejön, és földi programját beteljesíti. Ezt semmi sem tudja áthúzni vagy meghiúsítani. A Bibliában a kapu hatalmat és tekintélyt képvisel. Egy zsidó számára a város kapuja olyan volt, mint napjainkban a polgármesteri vagy a törvényszéki hivatal. Minden fontos ügyet a város kapujában intéztek. A „pokol kapui” (az alvilág talán helyesebb és következetesebb fordítás lenne) a Sátán és a halál szervezeti erejét jelképezi. A gyülekezet Ura azt állítja, hogy halála és feltámadása által diadalt aratott az alvilág fölött, s ezért a halál nem lesz többé képes fogva tartani az embereket. Jézus Krisztus gyülekezete által ma offenzívát indít a sötétség erői ellen, hogy sok fogoly megszabaduljon (Zsid 2,15). Isten drága gyülekezete, állj rá erre az igazságra, amikor végzed küldetésed!

(Boros Róbert (Erdély))