Olvasmány: Jn 11,33–45

Még a különleges kéréseinknél is azzal a hittel közeledhetünk Istenhez, hogy már meghallgatott bennünket alapvető szükségeinkben.

„Amikor Jézus látta, hogy Mária sír, és a vele jött zsidók is sírnak, megrendült lelkében és háborgott, és megkérdezte: „Hova helyeztétek őt?” Azt felelték: „Uram, jöjj és lásd meg!” Jézus könnyekre fakadt. A zsidók ezt mondták: „Íme, mennyire szerette!” Közülük néhányan pedig így szóltak: „Ő, aki a vak szemét megnyitotta, nem tudta volna megtenni, hogy ez ne haljon meg?” Jézus – még mindig mélyen megindulva – a sírhoz ment: ez egy barlang volt, és kő feküdt rajta. Jézus így szólt: „Vegyétek el a követ.” Márta, az elhunyt testvére így szólt hozzá: „Uram, már szaga van, hiszen negyednapos.” Jézus azonban ezt mondta neki: „Nem mondtam-e neked, hogy ha hiszel, meglátod az Isten dicsőségét?” Elvették tehát a követ, Jézus pedig felemelte a tekintetét, és ezt mondta: „Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál. Én tudtam, hogy mindig meghallgatsz, csak a körülálló sokaság miatt mondtam, hogy elhiggyék, hogy te küldtél engem.” Miután ezt mondta, hangosan kiáltott: „Lázár, jöjj ki!” És kijött a halott, lábán és kezén pólyákkal körülkötve, arcát kendő takarta. Jézus szólt nekik: „Oldjátok fel, és hagyjátok elmenni!” Ekkor sokan hittek benne azok közül a zsidók közül, akik elmentek Máriához és látták, amit Jézus tett.”

Magyarázat

Isten meghallgatja az imádságokat. Minden imádságot, amelyet őszinte hittel, tiszta szívvel mondunk el előtte. Ebben teljesen bitos lehetsz.
De hát van, amikor nem történik semmi, miután elmondjuk a kérésünket előtte! Akkor hogy lehetne igaz, hogy meghallgatott? Isten nem szűnik meg munkálkodni, de ezt a munkát nem te irányítod.
Ha hittel imádkozol, akkor nem kérdezgeted: Mikor lesz meg, Uram? Meddig kell még várni? Az időzítést és a hogyant rábízhatod. Ő tudni fogja, hogy mikor és miként a legjobb. Szeret téged, és javadat keresi, de dicsőségét nem engedi át másnak.
Nézz őszintén magadba! Miből fakadnak rendkívüli, különleges imakéréseid? Isten dicsőségét szolgálják, vagy a te javadat? Azt szeretnéd, hogy Isten nagysága mutatkozzon meg az életedben, vagy inkább csupán szabadulni szeretnél a fájdalmadtól, a nehézségedtől?
Bátran imádkozhatsz azzal a bizonyossággal, hogy Isten meghallgatta az imádat. Ő minden valós szükségedről gondoskodni fog.

(Hajnal Zoltán)