Lépj!

1Kir 20,1–22 Ha mindened Istené, biztonságban vagy. Ha azt hiszed, mindened a tiéd vagy másoké, veszélyben vagy. „Benhadad, Arám királya összegyűjtötte egész haderejét. Harminckét király volt vele lovakkal és harci kocsikkal, így vonult Samária ellen, körülzárta, és ostrom alá vette.Követeket küldött Ahábhoz, Izrael királyához a városba, és ezt üzente neki: Így szól Benhadad: Ezüstöd és aranyad [...]