Miről ismered fel őt?

Jn 1,43–51 Akinek Krisztus bemutatkozik, annak már nem kell őróla beszélni, mert ismeri. „Másnap Jézus Galileába akart indulni. Találkozott Fülöppel, és így szólt hozzá: Kövess engem! Fülöp pedig Bétsaidából származott, András és Péter városából. Fülöp találkozott Nátánaéllel, és így szólt hozzá: Megtaláltuk azt, akiről Mózes írt a törvényben, akiről a próféták is írtak: a názáreti Jézust, József [...]