Jn 7,14–24

Ha Isten rendjébe illeszkedtél, pontos ítéleted lesz mindenről.

„Már az ünnepi hét fele elmúlt, amikor Jézus felment a templomba, és tanítani kezdett. A zsidók csodálkoztak ezen, és ezt kérdezték: Hogyan ismerheti ez az Írást, hiszen nem is tanulta? Jézus így válaszolt nekik: Az én tanításom nem az enyém, hanem azé, aki elküldött engem. Ha valaki kész cselekedni az ő akaratát, felismeri erről a tanításról, hogy vajon Istentől való-e, vagy én magamtól szólok. Aki magától szól, a saját dicsőségét keresi, aki pedig annak dicsőségét keresi, aki elküldte őt, az igaz, és abban nincs hamisság. Nem Mózes adta-e nektek a törvényt? De közületek senki sem tartja meg a törvényt. Miért akartok engem megölni? A sokaság erre ezt mondta: Ördög van benned! Ki akar téged megölni? Jézus így válaszolt nekik: Egyetlen dolgot cselekedtem, és ti mindnyájan csodálkoztok rajta. Gondoljátok meg: a körülmetélkedést Mózes rendelte el nektek – nem mintha Mózestől volna, hanem az atyáktól van –, és szombaton is körülmetélitek az embert. Ha körülmetélitek az embert szombaton, hogy Mózes törvénye ne sérüljön, akkor miért haragusztok énrám, hogy egy embert teljesen meggyógyítottam szombaton? Ne ítéljetek látszat szerint, hanem hozzatok igazságos ítéletet!”

Gondolatok az igéről

„Szólj! S ki vagy, elmondom. Ne tovább! ismerlek egészen.” Kazinczynak alapvetően igaza van, mert az, ahogyan az ember megszólal, sokat elárul a személyiségéről. De mintha a nyelvújító nem számolna az embernek azzal a képességével, hogy – ha az érdekei úgy kívánják – el is tud bújni a szavai mögé, magát másnak, leginkább jobbnak és többnek mutatva.
Jézus Krisztus „kirakatban” élte az egész földi életét. Ellenfelei árgus szemekkel figyelték mindazt, amit mondott és tett. De így sem találtak rajta fogást. Miért? Mert Jézus szavai tökéletes összhangban voltak a tetteivel. Tanítása lenyűgözte a hallgatóit, sőt még az írásmagyarázat professzorait is. De amikor nem a törvény betűje szerint – bár kétségkívül annak szellemében – meggyógyított egy embert szombaton, azt már nem tudták bevenni. Miért? Mert Jézus tanításának isteni eredetét és annak igazságát csak azok ismerik fel, akikben ott él a vágy arra, hogy meg is tegyék Isten akaratát.
Mi másért lenne szükségünk a Jézustól jövő tanításra, ha nem azért, hogy amit hallunk tőle, azt megtegyük? Ne feledjük, hogy Jézusról szóló szavainkat a tetteink hitelesítik vagy teszik éppen hiteltelenné! 

(Filemon Zsolt)