Jn 7,25–31

Csak az ismeri Jézust, aki vele él!

„A jeruzsálemiek közül ekkor így szóltak némelyek: Vajon nem ő az, akit meg akarnak ölni? És íme, nyilvánosan beszél, és semmit sem szólnak ellene. Lehet, hogy a vezetők meggyőződtek arról, hogy ő a Krisztus? Csakhogy róla tudjuk, honnan való; amikor azonban eljön a Krisztus, róla senki sem tudja majd, honnan való. Amikor Jézus a templomban tanított, hangosan kiáltva szólt: Ti ismertek engem, tudjátok is, honnan való vagyok; de én nem önmagamtól jöttem, hanem igaz az, aki engem elküldött, akit ti nem ismertek. Én ismerem őt, hiszen tőle való vagyok, és ő küldött el engem. El akarták fogni tehát, de senki sem vetette rá a kezét, mert még nem jött el az ő órája.
A sokaságból többen hittek benne, és ezt mondták: Amikor eljön a Krisztus, vajon több jelet tesz majd, mint amennyit ez tett?”

Gondolatok az igéről

Egy akkora tömegben, mint amilyen a sátoros ünnepen gyűlt össze, érthető, hogy az emberek nem ismerték egymást. Nem is kell feltétlenül mindenkit ismernünk. De akiről azt mondjuk, hogy ismerjük, azt csakugyan illik ismernünk.
A tömegben sokan ismerni vélték Jézust. Némelyek még olyan bizalmas információval is rendelkeztek felőle, hogy meg akarják ölni. Abból pedig, hogy nyilvánosan beszélhetett, mások arra következtettek, hogy akkor a vezetők mégiscsak felismerték, hogy ő a Krisztus. Akkor most ismerték őt, vagy sem? Figyeljük meg a logikára épülő érvelésüket: Krisztusról senki sem tudja majd, hogy honnan való, de mi tudjuk, hogy Jézus Názáretből jött, következésképp ő nem lehet a Krisztus. Ez azt mutatja, hogy pusztán logikai úton nem lehet eljutni Krisztus megismerésére.
Ma is megtörténhet az, hogy valaki sok mindent tud Jézusról, talán azért, mert keresztény családban, gyülekezetben nőtt fel, vagy mert mások beszéltek neki róla, és mégsem ismeri őt. Ne elégedjünk meg a Krisztusról másodkézből szerzett ismeretekkel és az azokból eredő elméleti hittel, mert az nem képes szabadulást szerezni a bűneinkből! Nekünk üdvözítő hitre van szükségünk, amely a Jézussal való közösségből ered, és amelynek a következménye az örök élet. 
(Filemon Zsolt)