Éltető forrás

Jn 7,32–39 Az emberi lét szomját, a lélek legmélyebb vágyait csak Jézus elégíti ki. „Meghallották a farizeusok, hogy a sokaság ezeket suttogja róla, és szolgákat küldtek a főpapok és a farizeusok, hogy fogják el őt. Jézus ekkor így szólt: Még egy kis ideig veletek vagyok, azután elmegyek ahhoz, aki elküldött engem. Kerestek majd engem, de nem találtok [...]