Én és ti

Jn 8,12–30 Jézus Krisztus Isten Fia, Megváltó. Aki hisz, azt meg is változtatja. „Jézus ismét megszólalt, és ezt mondta nekik: Én vagyok a világ világossága: aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. A farizeusok ekkor ezt mondták neki: Te önmagadról teszel bizonyságot: a te bizonyságtételed nem igaz. Jézus így válaszolt [...]