Jn 8,31–38

Isten valódi igazsága megszabadít minden felszines igazságtól: a vélekedésektől

„Így szólt akkor Jézus azokhoz a zsidókhoz, akik hittek benne: Ha ti megtartjátok az én igémet, valóban tanítványaim vagytok; megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket. Ők ezt kérdezték tőle: Ábrahám utódai vagyunk, és soha nem voltunk szolgái senkinek. Hogyan mondhatod hát: Szabadok lesztek? Jézus így válaszolt nekik: Bizony, bizony, mondom nektek, hogy aki bűnt cselekszik, az a bűn szolgája. A szolga pedig nem marad a házban örökre: a fiú marad ott örökre. Ha tehát a Fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek.
Tudom, hogy Ábrahám utódai vagytok, de ti meg akartok ölni, mert az én igémnek nincs helye bennetek. Én azt mondom, amit az én Atyámnál láttam, és ti is azt teszitek, amit a ti atyátoktól.”

Gondolatok az igéről

Hogyan lehet Isten országába megérkezni? A hét igéi gazdag választ adnak erre. A bűnös asszonyt az emberek országának értékítéletéből átemeli Isten országának kegyelmes légkörébe. Az Ézs 1 által hív döntésekre, átformálódásra. A tegnapi igében a hit kulcsát ajánlja nekünk, amely által megnyílik előttünk Isten országa – most pedig beléphetünk rajta.
Hiszen ha hallgatjuk őt, és ebből következőleg hiszünk benne, akkor követésébe léphetünk, és tanítani kezd bennünket. Itt most kimondottan azokhoz szól, akik hit által elkezdték követni őt. Akkor hozzád is szól ez az üzenet? Jézus arra szólít fel, hogy tartsd meg igéit. Az ő igéi egyfelől állítások, kijelentések, melyek megtartása azt jelenti, hogy kétségeinket félretéve ráállunk ezekre az igazságokra fejben és szívben, vallástételünkben. Másfelől igéi felhívások, parancsok, melyek megtartása azt jelenti, hogy azok szerint gondolkodunk, döntünk, szólunk, cselekszünk. Ez a „végrehajtás” is része, feltétele annak, hogy tanítványai legyünk, egyben megnyitja az utat az igazság mélyebb megismerésére, sőt arra, hogy Isten szabadító munkája kibontakozzon, győzelmeket arasson az életünkben. A folyamat melyik részében van szükséged arra, hogy kérd Isten továbbsegítő munkáját? 

(Boros Dávid)