Ef 5,21–33

Csak a szeretetből fakadó engedelmességnek van értelme.

„ Engedelmeskedjetek egymásnak, Krisztus félelmében. Az asszonyok engedelmeskedjenek férjüknek, mint az Úrnak, mert a férfi feje a feleségnek, ahogyan Krisztus is feje az egyháznak, és ő a test üdvözítője. De amint az egyház engedelmeskedik Krisztusnak, úgy engedelmeskedjenek az asszonyok is a férjüknek mindenben. Férfiak! Úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte,hogy a víz fürdőjével az ige által megtisztítva megszentelje; így állítja maga elé az egyházat dicsőségben, hogy ne legyen rajta folt vagy ránc vagy bármi hasonló, hanem hogy szent és feddhetetlen legyen. Hasonlóképpen a férfiak is szeressék a feleségüket, mint a saját testüket. Aki szereti a feleségét, az önmagát szereti. Mert a maga testét soha senki nem gyűlölte, hanem táplálja és gondozza, ahogyan Krisztus is az egyházat,minthogy tagjai vagyunk az ő testének. »Az ember ezért elhagyja apját és anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testté.« Nagy titok ez, én pedig ezt Krisztusról és az egyházról mondom. De ti is, mindenki egyenként úgy szeresse a feleségét, mint önmagát, az asszony pedig tisztelje a férjét.”

Gondolatok az igéről

Az „engedelmeskedjetek egymásnak” kifejezést úgy is fordíthatjuk: „Legyetek egymás alárendeltjei!” Egy szolgai hozzáállást vár el a házasfelektől az ige, ami szó szerint az egymás felé végzett szolgálatra vonatkozik.
Kölcsönösségről van szó, még akkor is, ha a következő versben már csak az asszonyok feladataként említi Pál az engedelmességet. De nem is ez a fontosabb felszólítás, hanem a férfiaknak szánt „szeressétek feleségeteket”. A szeretetből fakad ugyanis az engedelmesség. Erről beszél Krisztus és az egyház kapcsolata is. Nem azért kér tőlünk Jézus engedelmességet, mert ő egy önkényúr, és élvezi, hogy parancsolgathat nekünk, hanem mert olyan nagyon szeretett bennünket, hogy mindennél nehezebb szolgálatot végzett értünk. Ezt a szeretetet felismerve hálából kell szolgálnunk neki! A szolgálat tehát, ahogy a szeretet is, kölcsönös: „ugyanazt akarjátok: ugyanaz a szeretet legyen bennetek, egyet akarva ugyanarra törekedjetek!… alázattal különbnek tartsátok egymást magatoknál!” (Fil 2,2–3)
Ha Krisztus és az egyház kapcsolata példázza a házasságot, akkor hadd idézzem a Filippi levélből feltételes módban megfogalmazott tanításokat kijelentésként: A hívő házasságban „van vigasztalás Krisztusban”; „van szeretetből fakadó figyelmeztetés”; férj és feleség között „van közösség a Lélekben”; „van irgalom és könyörület”. 

Imaáhítat

Könyörögjünk a magatartásunkat mindenben meghatározó isteni szeretetért! (1Kor 13,4–7)(Győri Gábor)