1Kor 7,2–11

A konfliktusok megoldódnak vagy lényegtelenné válnak, ha önzetlenül cselekszünk a másikért.

„A paráznaság miatt azonban mindenkinek legyen saját felesége, és minden asszonynak saját férje. A férj teljesítse kötelességét felesége iránt, hasonlóan a feleség is a férje iránt.A feleség nem ura a maga testének, hanem a férje; ugyanúgy a férj sem ura a maga testének, hanem a felesége. Ne fosszátok meg magatokat egymástól, legfeljebb közös megegyezéssel egy időre, hogy szabaddá legyetek az imádkozásra, de azután legyetek ismét együtt, nehogy megkísértsen a sátán titeket azáltal, hogy képtelenek vagytok magatokon uralkodni. Ezt pedig engedményként mondom, nem parancsként. Szeretném, ha minden ember úgy volna, mint én magam is; viszont mindenkinek saját kegyelmi ajándéka van Istentől: kinek így, kinek amúgy.
A nem házasoknak és az özvegyeknek pedig ezt mondom: jó nekik, ha úgy maradnak, mint én is. Ha azonban nem tudják magukat megtartóztatni, házasodjanak meg, mert jobb házasságban élni, mint égni. A házasoknak pedig nem én parancsolom, hanem az Úr, hogy az asszony ne váljon el a férjétől. Ha azonban elválik, maradjon házasság nélkül, vagy béküljön ki a férjével! A férj se bocsássa el feleségét!”

Gondolatok az igéről

A modern pszichológiában egy általánosan elfogadott tény, hogy a létfenntartáshoz és a túléléshez kapcsolódó alapszükségletek az emberek cselekvést motiváló tényezői között mindennél előrébb valók. A legtöbben a nemi vágyat is ezek közé a szükségletek közé sorolják. Valóban, a kísértések és a testi vágyak sokszor erősebbek a jóakaratnál vagy a szent és tiszta életre való törekvésnél.
Az Ige arra biztatja a házasságban élőket, hogy tartsák tiszteletben egymás szükségeit. Ismerjék fel korlátaikat, hogy még ha jó szándékkal teszik is, ne fojtsák el, hanem segítsenek egymás vágyait kielégíteni! Mert a legalapvetőbb szükségeinket felhasználva tud a sátán a legjobban támadni bennünket.
Ugyanakkor Pál apostol arról is beszél, hogy a legjobb az lenne, ha az emberek még a házasságtól is tartózkodnának, de hozzáteszi, hogy ehhez a Szentlélektől származó külön kegyelmi ajándék szükséges, sőt elengedhetetlen. Sajnos sokszor előfordul, hogy az egyébként jó szándékú testvérek a gyülekezetben élő fiatalokat házasságra sürgetik, még akkor is, ha nincs meg az Istentől rendelt házastársuk, és a paráznaság veszélye sem fenyegeti őket.
Továbbá meggyőződésem, hogy a különféle szexuális kísértésekkel küzdők (pl. melegek) és a nemiségüket érintő genetikai sajátossággal élők (pl. hermafroditák) számára az egyedül maradás kegyelmi ajándéka a helyes megoldás.(Győri Gábor)