1Jn 4,7–19

A házasság ajándék a szerető Istentől. Tanuljuk meg Tőle, hogyan kell igazán szeretni!

„Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van, és aki szeret, az Istentől született, és ismeri Istent; aki pedig nem szeret, az nem ismerte meg Istent, mert Isten szeretet. Abban nyilvánult meg Isten irántunk való szeretete, hogy egyszülött Fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk őáltala. Ez a szeretet, és nem az, hogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket, és elküldte a Fiát engesztelő áldozatul bűneinkért.Szeretteim, ha így szeretett minket Isten, akkor mi is tartozunk azzal, hogy szeressük egymást. Istent soha senki nem látta: ha szeretjük egymást, Isten lakik bennünk, és az ő szeretete lett teljessé bennünk.
Abból tudjuk, hogy benne maradunk, és ő mibennünk, hogy a maga Lelkéből adott nekünk.És mi láttuk, és bizonyságot teszünk arról, hogy az Atya elküldte a Fiát a világ üdvözítőjéül.Ha valaki vallja, hogy Jézus Isten Fia, abban megmarad Isten, ő pedig Istenben; és mi ismerjük és hisszük azt a szeretetet, amellyel Isten szeret minket. Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten is őbenne. Abban lett teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizalommal tekinthetünk az ítélet napja felé, mert ahogyan ő van, úgy vagyunk mi is ebben a világban. A szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet; mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett tökéletessé a szeretetben. Mi azért szeretünk, mert ő előbb szeretett minket.”

Gondolatok az igéről

Szerelmesnek lenni felemelő érzés, de ez az állapot rendszerint nem tart örökké. Az ember szeretete önmagában nem tart egyben egyetlen kapcsolatot sem. Istentől kell megtanulni, hogy milyen az az igazi szeretet, amely alapja lehet a házasságunknak! Isten szeretete türelmes. Ne sürgessük a másikat, ha valamire nem áll még készen! Isten szeretete jóságos, és nem viselkedik bántóan. Használjunk kedves szavakat, és rendszeresen dicsérjük meg a másikat!
A Jézustól kapott szeretet nem irigykedik és nem kérkedik. Egy jó házasságban ketten egy testként élnek, ezáltal a javak és az elért eredmények is közösek.
Az isteni szeretet nem keresi a maga hasznát, és nem fuvalkodik fel. Egy házasságban az önzésnek és az ebből fakadó sértődésnek nincsen semmi keresnivalója.
A valódi szeretet nem gerjed haragra, és nem rója fel a rosszat. Egy házasság hosszú távon csak akkor működőképes, ha megtanulunk hamar megbocsátani és a régi dolgokat nem emlegetni! A szeretetünk akkor tud igazán kiteljesedni, ha mindig őszintén elmondjuk a véleményünket, de azt megtanuljuk szelíden megfogalmazni.
Isten szeretete önfeláldozó. Ő az életét adta értünk. Legyünk készek mi is áldozatokat hozni azért, akinek egy életen át tartó hűséget ígértünk!
(Győri Gábor)