Házasság: a megbocsátás gyakorlóterepe

Mt 18,21–35 A megbocsátás annak a szeretetnek a kifejezése, ami nem rója föl a rosszat. „Akkor Péter odament hozzá, és ezt kérdezte tőle: Uram, hányszor kell megbocsátanom az ellenem vétkező testvéremnek? Még hétszer is? Jézus így válaszolt: Mondom neked, nemhogy hétszer, hanem még hetvenszer hétszer is. Ezért hasonló a mennyek országa ahhoz a királyhoz, aki el akarta [...]