Emberi okoskodások

Jn 11,45–57 Ha hiszünk Istenben, akárkik is jöhetnek, az igazi életet nem tudják tőlünk elvenni. „Ekkor sokan hittek benne azok közül a zsidók közül, akik elmentek Máriához és látták, amit Jézus tett. Némelyek pedig közülük elmentek a farizeusokhoz, és elmondták nekik, mit tett Jézus. Összehívták tehát a főpapok és a farizeusok a nagytanácsot, és így szóltak: Mit [...]