Jn 15,1–8

A mennyei Atyáddal való kapcsolatból tökéletes gyümölcstermő életed lesz.

„Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én Atyám a szőlősgazda. Azt a szőlővesszőt, amely nem terem gyümölcsöt énbennem, lemetszi, és amely gyümölcsöt terem, azt megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt teremjen. Ti már tiszták vagytok az ige által, amelyet szóltam nektek. Maradjatok énbennem, és én tibennetek. Ahogyan a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok énbennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: aki énbennem marad, és én őbenne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. Ha valaki nem marad énbennem, kivetik, mint a lemetszett vesszőt, és megszárad; ezeket összegyűjtik, tűzre vetik és elégetik. Ha megmaradtok énbennem, és beszédeim megmaradnak tibennetek, akkor bármit akartok, kérjétek, és megadatik nektek. Az lesz az én Atyám dicsősége, hogy sok gyümölcsöt teremtek, és akkor a tanítványaim lesztek.”

Gondolatok az igéről

A mai gondolatsor címe egy agrárszakember szőlészettel kapcsolatos cikke is lehetne. A tavaszi metszések szezonjában hadd essék szó a Krisztust követő élet metszéséről a „gyümölcstermés” érdekében! Ez hitéletünk egy újabb kihívása! A metszés nem kellemes, de hasznos.
A mennyei Atyánk szakértő az életünk elhalt ágainak metszését illetően. A tökéletes szőlőműves a metszést, a tisztogatást önmaga dicsőségére és javunkra végzi. A cél, „hogy több gyümölcsöt teremjen” életünk. A szőlő, a gyümölcs az a jó, amit tehetünk másokért.
Bálint György kertészmérnök a metszést már tizenévesen elsajátította, „Bálint gazda” néven vált ismertté a szakértelméért és szeretetéért. Ha valamit odaadással végzünk, az idővel meglátszik, mert eredménye, gyümölcse van. Ha az Úr Jézus tanítványai vagyunk, az is látszik. A körülöttünk élők nem vakok, a viselkedésünk és jó cselekedeteink elárulják, hogy Krisztusban élünk, mint szőlővesszők a szőlőtőben. Tartsd szem előtt a legfontosabbat: a gyümölcsöző élet őbenne, őtőle és őáltala lehetséges. Járj ma nyitott szemmel, hogy jót cselekedhess, örülj a gyümölcstermő hitéletnek. 
(János Levente (Belényes))