Jn 15,9–17

Egymásra időt szakítani, törődni másokkal és segítséget felajánlani: ez a szeretet lényege.

„Ahogyan engem szeretett az Atya, úgy szeretlek én is titeket: maradjatok meg az én szeretetemben! Ha parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok a szeretetemben, ahogyan én mindig megtartottam az én Atyám parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében. Ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök teljes legyen.
Az az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mint ha valaki életét adja barátaiért. Ti barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit én parancsolok nektek. Többé nem mondalak titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Titeket azonban barátaimnak mondalak, mert mindazt, amit hallottam az én Atyámtól, tudtul adtam nektek. Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki titeket, és arra rendeltelek, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon, hogy bármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek. Ezeket azért parancsolom nektek, hogy szeressétek egymást.”

Gondolatok az igéről

„Atyám, bocsásd meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek!” (Lk 23,34) Mi indította a kereszten szenvedő Úr Jézust, hogy így imádkozzon ellenségeiért? Kérlek, gondolkozz ezen! A golgotai kereszthalála tökéletes példája az önfeláldozó szeretetnek. A szeretetben a maximum: „ha valaki életét adja barátaiért”.
Az utolsó vacsora egyik fő témája a szeretetkapcsolat. Jézus, a Mester biztosítja tanítványait őszinte szeretetéről, „amint az Atya szeretett engem, én is úgy…” – mondta nekik (9. v.). Parancsba adja: „egymást szeressétek” (17. v.). Milyen a szeretetünk? Áldozatkész? A Krisztus-követés legnehezebb kihívása önfeláldozóan szeretni.
Hogyan viszonyulunk egymáshoz? Jézus a tanítványait „barátaimnak” (15. v.) nevezte. Szeretetteljes szavai emlékeztetnek arra, hogy mi sem vagyunk egymás szolgái. Nem kell mártírnak lenned, de a szeretet áldozatot hoz. Az önfeláldozás másokért divatjamúlt, mégis csodálkoznak egyesek a sok tönkrement kapcsolat miatt. Krisztus tökéletes példáját követve tanuljunk lemondani, személyes érdekeink elé helyezni másokét, és örömteljes kapcsolatokat ápolhatunk: családban, gyülekezeti közösségben, baráti-ismerősi körben.(János Levente (Belényes))