Jn 18,19–24

Ha Isten tud általad hatni, a legerősebb fegyverrel rendelkezel.

„A főpap pedig tanítványai és tanítása felől kérdezte Jézust. Jézus így válaszolt neki: Én nyilvánosan szóltam a világhoz: én mindig a zsinagógában és a templomban tanítottam, ahol a zsidók mind összegyűlnek, titokban nem beszéltem semmit. Miért engem kérdezel? Kérdezd meg azokat, akik hallották, mit beszéltem nekik: íme, ők tudják, mit mondtam.Amikor ezt mondta, az ott álló őrök közül az egyik arcul ütötte Jézust, és így szólt: Így felelsz a főpapnak? Jézus így válaszolt neki: Ha rosszat mondtam, bizonyítsd be, hogy rossz volt, ha pedig jót mondtam, miért ütsz engem?
Annás ezután elküldte őt megkötözve Kajafáshoz, a főpaphoz.”

Gondolatok az igéről

A nyilvánosság kizárása mellett tartott kihallgatáson arról faggatják a Mestert, hogy mit tanított titokban. Mintha nem lettek volna szüntelen jelen Jézus tanításainál kémkedő és árulkodó farizeusok. A kihallgatásnak nevezett színjáték végén arcul ütik az Urat! Azt a Jézust, akinek sem szavaiban, sem érvelésében, sem tetteiben nem lehetett hibát találni. A tehetetlen, hatalmát féltő ember könnyen ragadtatja magát tettlegességre, és könnyen be tud másokat is vonni. Mintha az erődemonstráció helyettesíthetné az igazságot!
Lehet Jézust köpködni, csúfolni, ütlegelni, tövissel koronázni, keresztre feszíteni. De sohase felejtsük el: az erőszak a gyenge és jellemtelen emberek eszköztárához tartozik. Milyen dicsőséges választ ad erre a Mester! Bár hívhatna segítségül angyalsereget, viszontválaszként mégsem teszi. Mert az erőszakot csak a szeretet hatalma tudja legyőzni! Jézus válasza a kereszten kitárt átszegzett kéz és az ellenségeiért mondott közbenjáró ima.
Ha erőszakossággal találkozol, higgy a szeretet hatalmában! Szeresd ellenségeidet és imádkozz értük! Az ütésre emelkedő kezet Isten imádkozó kézzé teheti. Higgy benne! 
(Békési Sándor)