A Kiskunhalasi Baptista Gyülekezet 2016. május 21. napján csendesnapra hívta a Déli Missziókerület férfi testvériségét „Légy férfi” címmel. Az alkalom fő előadója, Barbarics Péter testvér, a Szentendrei Baptista Gyülekezet presbitere volt, akit elkísért Vomberg Frigyes, híres mesterszakács is, aki ez alkalommal nem gasztronómiai élményekről, hanem férj és apa szerepről tartott minden résztvevő számára értékes előadást.

Az egész naposra tervezett alkalomra a helybélieken kívül jöttek testvérek a kerület minden részéből: Szegedről, Szentesről, Kiskőrösről, sőt a kerületen kívülről, Paksról is.

 

Az előadások legfőbb célkitűzése az volt, hogy a férfitestvérek meglássák, hol a helyük Isten vezetése mellett a családon belül a gyermekeikkel, vagy a feleségükkel való kapcsolatban.

Vomberg Frigyes testvér tanításában kitért arra, hogy a környezetünknek, a családunknak, a társunknak való megfelelés milyen nagy hatással van életünkre. Felhívta többek között a figyelmet arra is, hogy olyan férfikép alakul ki gyermekeinkben, amilyet mi kialakítunk: töltünk-e velük elegendő minőségi időt, vagy éppen pénzzel próbáljuk megvásárolni a férfiasságot, az apaságot. A férfinak a családban fontos szerepe van, a közös munkavégzésben, ugyanakkor a gyermekek nevelésében is. Az előadás utalt arra is, milyen fontos a kölcsönös bizalom, az őszinteség, a lelki élet megélése a családtagokkal. Fontos meglátnunk, hogy vannak gyengeségeink is. Mindezeken túl azonban nagyon fontos, hogy engedjük Isten vezetését az életünkben érvényesülni.

Videó:

 

Barbarics Péter testvér előadásában hangsúlyozta, hogy nincsen mindenkire egyformán alkalmazható modell, hiszen különbözőek vagyunk és célszerűbb inkább Isten által felállított modellt követnünk. Ebben az előadásban is nagy hangsúlyt kapott a minőségi idő ráfordításának fontossága, amit saját családjából hozott példákkal tett életszerűvé az előadó. Igei hivatkozásként elénk hozta a Pál levele a filippiekhez 4. részének 8. versét, utalva rá, hogy ami jó, azt vegyük figyelembe a családi kapcsolatainkban, ami viszont nem jó, azt nevezzük néven és tegyünk ellene a gyermeknevelésben is. Állítsunk fel jól alkalmazható szabályokat, amelyeknek a fontossága, hogy gyermekeink biztonságban élhessenek akkor is, amikor nem lehetünk mellettük. A szabályok, amelyeket Isten felállít, számunkra is biztonságot és szabadságot adnak (119. Zsoltár 45. vers). Barbarics testvér előadását két igei bíztatással zárta (1Királyok 2:1-3.; Józsué 1:7-9.).

Videó : Link 2

 

A délelőtti tanítást egy közös ebéd követte.

 

Délután a GLS Konferencia előadásai közül Andy Stanley tanítása került lejátszásra. Istennek csodálatos terve volt a múltban, a jelenben és a jövőben is az Ő gyülekezetének építése terén. Akár hisz Benne valaki, akár nem, Isten akkor is munkálkodik és meghív minket ebbe a csodálatos munkába. Ugyanígy hív el minket, férjeket, apákat is, hogy az Ő vezetése mellett – mint a család papjai – töltsük be küldetésünket, elfoglalva a számunkra rendelt helyet a családban.

A film után műhelymunka következett, amelynek keretében kiscsoportokra bontva beszélgethettünk néhány előirányzott kérdésről: Melyek a férfiak félelmei?; Milyen férfiképünk van?; Férfiak vagyunk-e ha sírunk?; Mi az, amit elmulasztottunk és pótolni kellene?.

 

Úgy gondolom, ez a nap jó alkalom volt arra, hogy picit a világ és a család „zajától” elvonulva megvizsgáljuk magunkat, férfiakat, hogy ahol most vagyunk, vajon azt Isten is helyesli-e, vagy esetleg Isten – életünkben megnyilvánuló – vezetésének érvényesülése mellett változtatnunk kell jelenlegi helyzetünkön. Még ha nem is voltunk annyian, mint egy női konferencián a nőtestvérek, mégis öröm volt számunkra, hogy együtt lehettünk testvéri közösségben mi, férfiak. Nagyon köszönjük ezt a napot elsősorban Istennek, de nektek is, kedves Péter és Frigyes.