Lídia a folyóparton

Olvasmány: ApCsel 16,11–15 Isten Lelke bárhol és bármikor megszólíthat. Semmilyen körülményt vagy helyet ne becsülj le! „Elhajóztunk tehát Tróászból; egyenesen Szamotrákéba mentünk, másnap meg Neápoliszba,onnan pedig Filippibe, amely Macedónia vidékének első városa, római település volt. Néhány napot ebben a városban töltöttünk. Szombaton kimentünk a városkapun kívülre, egy folyó mellé, ahol tudomásunk szerint imádkozni szoktak. [...]