Sámuel búcsúszavai

Olvasmány: 1Sám 12,1–5.16–25 Tény, hogy mezítelenül távozunk az e világi létből. Lelkileg se legyen fölösleges poggyászunk! „Akkor ezt mondta Sámuel egész Izráelnek: Íme, hallgattam minden szavatokra, amit mondtatok nekem, és királyt választottam nektek. Most már a király jár előttetek, én pedig megöregedtem és megőszültem, hiszen a fiaim is ott vannak már köztetek. Előttetek jártam [...]