Megtérés

Olvasmány: ApCsel 17,29–31 Istenhez térni a legjobb tudás, mert nélküle a minden is semmi, de vele a kevés is minden. „Mivel tehát az Isten nemzetsége vagyunk, nem szabad azt hinnünk, hogy aranyhoz vagy ezüsthöz vagy kőhöz, művészi alkotáshoz vagy emberi elképzeléshez hasonló az istenség. A tudatlanság időszakait ugyan elnézte Isten, de most azt hirdeti [...]