Nincs benne álnokság

Olvasmány: Jn 1,44–51 Egyenes embernek csak azt tartjuk, akiben nincs hátsó szándék. Hol vannak ezek az egyenes emberek? Mi legyünk azok! „Fülöp pedig Bétsaidából származott, András és Péter városából. Fülöp találkozott Nátánaéllel, és így szólt hozzá: „Megtaláltuk azt, akiről Mózes írt a törvényben, akiről a próféták is írtak: Jézust, a József fiát, aki Názáretből származik.” [...]