Ingyenes békesség

Olvasmány: 2Kor 5,18–21 A barikádok mögött csak várni lehet. Megpihenni nem. Isten békéje kihoz a barikád mögül. „Mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket önmagával Krisztus által, és nekünk adta a békéltetés szolgálatát. Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot önmagával, úgyhogy nem tulajdonította nekik vétkeiket, és reánk bízta a békéltetés igéjét. Tehát Krisztusért járva követségben, [...]