Olvasmány: 50. zsoltár

A szépség a lelkünkbe van ültetve, azért keressük, azért futunk utána, azért vágyunk rá. Egyszer beteljesedik.

„Ászáf zsoltára. A hatalmas Isten, az ÚR szól, és hívja a földet napkelettől napnyugatig.
A tökéletes szépségű Sionon ragyogva jelenik meg Isten.
Jön a mi Istenünk, nem hallgat. Előtte emésztő tűz, körülötte hatalmas szélvihar.
Hívja az eget odafent, és a földet, mert ítélni akarja népét.
Gyűljetek hozzám, híveim, akik áldozattal kötöttetek szövetséget velem!
Igazságát hirdesse az ég, mert ítéletet tart az Isten. (Szela.)
Hallgass, népem, most én beszélek! Izráel, most téged intelek! Isten, a te Istened vagyok én!
Nem feddelek meg véresáldozataidért, sem állandóan előttem levő égőáldozataidért,
de nem fogadok el házadból bikát, sem aklaidból bakokat.
Hiszen enyém az erdő minden vadja, és ezernyi hegynek minden állata.
Ismerem a hegyek minden madarát, enyém a mező vadja is.
Ha éhezném, nem szólnék neked, mert enyém a világ és ami betölti.
Eszem-e a bikák húsát, iszom-e a bakok vérét?
Hálaadással áldozz Istennek, és teljesítsd a Felségesnek tett fogadalmaidat!
Hívj segítségül engem a nyomorúság idején! Én megszabadítlak, és te dicsőítesz engem.
A bűnösnek pedig ezt mondja Isten: Hogy mered emlegetni rendelkezéseimet, és szádra venni szövetségemet?
Hiszen te gyűlölöd a feddést, és elveted igéimet!
Ha tolvajt látsz, vele cimborálsz, és a paráznákkal tartasz.
Szádból gonosz beszéd jön ki, nyelved csalárdságot sző.
Ahol csak vagy, testvéred ellen beszélsz, anyád fiát is bemocskolod.
Ilyeneket csinálsz, és én hallgassak? Azt hiszed, én is olyan vagyok, mint te? Megfeddelek, és mindezt szemedre vetem!
Értsétek meg ezt ti, akik elfeledkeztek Istenről, különben elragad menthetetlenül!
Aki hálaadással áldozik, az dicsőít engem, és aki ilyen úton jár, annak mutatom meg Isten szabadítását.”

Magyarázat

Másfél éve egy adventi alkalommal a mennyről prédikáltam. Egy kerekesszékes fiatalember is részt vett az istentiszteleten, láttam rajta, hogy minden szó szíven találta. Muszáj volt megkérdeznem tőle az egész gyülekezet előtt: „Tomi, el tudod képzelni, milyen lesz a mennyben, amikor nem lesz többé szükséged kerekesszékre? Amikor egyetlen fogyatékod sem fog akadályozni semmiben? És mindazt, amire itt nem voltál képes betegséged miatt, azt át fogod élni ott! Hogy milyen érzés futni, sétálni, hegyet mászni, kerekesszék nélkül közlekedni. Hogy milyen az, amikor korlátok nélkül élhetsz, mozoghatsz?” Tomi csak egy pillanatot várt a válasszal: „Most már igen!”
A mennyben mindenki a legjobb formáját hozza. Olyanok leszünk, amilyennek Isten eredetileg megtervezett és megalkotott bennünket. Nem fogjuk hordozni a bűneink következményeit, sem a megtört életünk sebeit. Nem lesznek velünk sem lelki, sem testi fogyatékosságaink. Ott leszünk igazán önmagunk! Semmi fájdalmas, bántó dolog nem lesz bennünk. Átéljük a tökéletességet.
Jézus Krisztusban megkaptuk a megváltásunkat, Isten dicsőségében átéljük a tökéletes helyreállítást.

(Dani Zsolt)