Olvasmány: Jel 7,9–17

A menny az, amikor Isten minden hiányt pótol, és minden szükséget betölt. Nagyszerű lesz.

„Ezek után láttam: íme, nagy sokaság volt ott, amelyet megszámlálni senki sem tudott, minden nemzetből és törzsből, népből és nyelvből; a trónus előtt és a Bárány előtt álltak fehér ruhába öltözve, kezükben pedig pálmaágak, és hatalmas hangon kiáltottak: „Az üdvösség a mi Istenünké, aki a trónuson ül, és a Bárányé!” Az angyalok mind ott álltak a trónus, a vének és a négy élőlény körül, arcra borultak a trónus előtt, és imádták Istent eképpen: „Ámen! Az áldás, a dicsőség és a bölcsesség, a hálaadás és a tisztesség, a hatalom és az erő a mi Istenünké örökkön-örökké. Ámen”. Ekkor megszólalt egy a vének közül, és megkérdezte tőlem: „Kik ezek a fehér ruhába öltözöttek, és honnan jöttek?” Ezt mondtam nekik: „Uram, te tudod”. Mire ő így válaszolt: „Ezek azok, akik a nagy nyomorúságból jöttek, és megmosták ruhájukat, és megfehérítették a Bárány vérében. Ezért vannak az Isten trónusa előtt, és szolgálják őt éjjel és nappal az ő templomában, és a trónuson ülő velük lakik. Nem éheznek és nem szomjaznak többé, sem a nap nem tűz rájuk, sem semmi más hőség, mert a Bárány, aki középen a trónusnál van, legelteti őket, elvezeti őket az élet vizének forrásaihoz, és az Isten letöröl szemükről minden könnyet.”

Magyarázat

Molnár Ferenc A fehér felhő című drámájában igyekszik enyhíteni az I. világháború tragédiáját, az özvegyek és árvák fájdalmát. A megölt katonák egy fehér felhőn találkozhatnak árván maradt gyermekeikkel. A darab végén megtörténik a csoda: a megöltek megkapják a világ legdíszesebb huszár egyenruháját, és úgy mehetnek tovább az égbe, az árvák pedig láthatják apjuk dicsőségét, és így jöhetnek vissza a földre. Egy gyönyörű mese, amely vigasztalni akar. A mese nem gyógyít, csak segít elviselni az elviselhetetlent.
A földön legszebb pillanatainkat is úgy éljük meg, hogy azért lehetett volna ez jobb is, több is, szebb is! Bennünk van valami mély éhség és szomjúság a teljesség után. Mindig marad bennünk hiányérzet. De a tökéletlen soha nem képes teljességet nyújtani. Vágysz a teljes megoldás után? Küzdj hittel a földön, örülj győzelmeidnek az Úrban, és gondolj arra, amikor eljön a teljesség, akkor töröltetik el a töredékes!
A mese nem gyógyít, az igazság viszont igen: most reményt ad, néha megengedi, hogy belekóstoljunk a teljességbe, aztán pedig bevisz a mennyeibe, ahol minden eddigi hiányunk be lesz töltve.