Feltámadást rejtő ajtó

Olvasmány: 2Kir 4,24–37 A nehézségek és szenvedések ajtaja mögött ha hívő szív rejtőzik, akkor ott az élet újratámad. „És fölnyergelve a szamarat, ezt mondta a szolgalegénynek: Hajtsd az állatot állandóan, és ne akadályozz a vágtatásban, amíg nem szólók neked! Elment tehát, és megérkezett az Isten emberéhez a Karmel-hegyre. Amikor az Isten embere távolról meglátta [...]