A szoros kapu

Olvasmány: Lk 13,22–30 Versenyezz, küzdj, gyötrődj azért, hogy mindenképp megismerd Jézus Krisztust! Az üdvösséges élet így kezdődik. „Amikor Jeruzsálem felé tartott, városról városra és faluról falura haladva mindenütt tanított. Egyszer valaki ezt kérdezte tőle: „Uram, kevesen vannak-e, akik üdvözülnek?” Erre ő így felelt nekik: „Igyekezzetek bemenni a szoros kapun, mert mondom nektek, hogy sokan akarnak [...]