Olvasmány: 24. zsoltár

Istennél nincs hatalmasabb és jobb uralkodó. Szívünk kapuját neki mindig tartsuk nyitva, hogy bevonuljon mint uralkodó.

„Dávid zsoltára. Az ÚRé a föld és ami betölti, a földkerekség és a rajta lakók.
Mert ő vetette meg alapját a tengereken, ő rögzítette a folyókon.
Ki mehet föl az ÚR hegyére, és ki állhat meg szent helyén?
Az ártatlan kezű, a tiszta szívű, aki nem sóvárog hiábavalóság után, és nem esküszik hamisan.
Áldást nyer az ilyen az ÚRtól, igazságot a szabadító Istentől.
Ilyen az a nemzedék, amely hozzá folyamodik, akik Jákób Istenének orcáját keresik. (Szela.)
Emeljétek föl fejeteket, ti kapuk, emelkedjetek föl, ti ősi ajtók, hogy bemehessen a dicső király!
Ki az a dicső király? Az erős és hatalmas ÚR, az ÚR, aki hatalmas a harcban.
Emeljétek föl fejeteket, ti kapuk, emeljétek föl, ti ősi ajtók, hogy bemehessen a dicső király!
Ki az a dicső király? A Seregek URa, ő a dicső király!”

Magyarázat

Híres városkapuk léteznek napjainkban is Európa- és világszerte. Ezek közül nem kevés több száz éves történelemmel rendelkezik már, és így egy város vagy nép szimbólumává vált. Az ősi Jeruzsálemnek is több kapuja volt. Sőt a templomot körülövező teret is több kapun át lehetett megközelíteni. A mai zsoltár kapukról, ősi ajtókról beszél, melyek felemelkedésével a dicső király, az erős és hatalmas Úr, a seregek Ura bevonulhat a városba. Sajnos nem rendelkezünk olyan információval, amely felfedné előttünk a leírt történet pontos körülményeit. Vannak, akik a Dávid által visszahozott frigyládában látják az Úr jelképes érkezését (2Sám 6). Mások Jézus jeruzsálemi királyi bevonulásában látják beteljesedni e zsoltár szavait. Hisz az egész város felbolydult, és egy emberként kérdezték: kicsoda ez? Majd jött az egyértelmű válasz: ő Jézus, a galileai Názáretből való próféta. Követői pedig ezt kiáltották: Hozsánna a Dávid Fiának! Áldott, aki jön az Úr nevében! Viszont ennél is magasztosabb bevonulás volt a feltámadt és megdicsőült Jézus mennyei megérkezése, hogy elfoglalja megillető helyét Isten jobbján. De hadd nyíljanak meg a mi szívünk kapui is Jézus fogadására. „Ó, jöjj szívembe, áldott Jézus!”

(Boros Róbert (Erdély))