Olvasmány: 1Jn 5,13–17

Mindent elmondhatsz Atyádnak! Bízz bölcsességében, hogy mit mikor és hogyan ad meg.

„Ezt azért írtam nektek, akik hisztek Isten Fia nevében, hogy tudjátok: örök életetek van. Az iránta való bizalmunk pedig azt jelenti, hogy ha valamit az ő akarata szerint kérünk, meghallgat minket. Ha pedig tudjuk, hogy bármit kérünk, meghallgat minket, akkor tudjuk, hogy már megkaptuk, amit kértünk tőle. Ha valaki látja, hogy a testvére nem halálos bűnt követ el, könyörögjön érte, és életet fog adni annak, aki nem halálos bűnt követ el. Van halálos bűn: nem az ilyen esetre mondom, hogy könyörögjön. Minden gonoszság bűn, de van nem halálos bűn is.”

Magyarázat

Hatással vannak imáink Istenre? Carl Barth 20. századi teológus erről meg volt győződve. Így fogalmazott: „Hall, mert nem süket; sőt mi több, cselekszik is. És nem ugyanúgy cselekszik, amikor imádkozunk, mint amikor nem imádkozunk. Az ima befolyásolja Isten tetteit. Ezt jelenti, hogy válaszol. Az, hogy Isten enged az ember kéréseinek, és az ima hatására változtat szándékán, nem a gyengeség jele. Fensége és hatalma dicsőségében maga dönt így.”
Sokan kiforgatták már a 15. verset a történelem folyamán, aztán csalódtak, hogy nem kapták meg, amit kértek. Lehet ilyen mondatokat hallani, hogy: „Isten gyermekei járjanak BMW-vel, ne a maffiózók!” Sőt, népszerű könyvek korholnak, hogy azért nem kaptad meg még a 911-es Porschét, mert még nem mondtad meg Istennek, milyen színűt kérsz… döbbenet, hogy mennyire ki lehet forgatni az igét… A „bármit” nem ezt jelenti! A 14. versben ott a feltétel is: „ha valamit az ő akarata szerint kérünk…” Ilyen értelemben teljesen igaz a barthi idézet.
Először is azon kell elgondolkodnunk, és arra kell őszintén válaszolnunk, hogy ki nekünk Isten!? Hogyan tekintünk rá? Gazdag amerikai nagybácsi, akitől csak ajándékokat várok, vagy életformáló mennyei Atya, akinek nemcsak állandóan a kezét nézem, hogy mit ad, hanem az arcát is!? Amikor hazaérek egy hosszabb útról, az első, hogy a gyermekeim hozzám futnak és az ölembe bújnak. Fájna, ha az lenne a legelső kérdésük, hogy milyen ajándékot hoztam nekik. Olyan jó lenne a kalmárszellemet és az adok-kapok gondolkodást kiirtani magunkból, és Istent önmagáért szeretni! Csöndesedjünk el és próbáljunk meg most nem kérni, hanem csak dicsérni őt.

Imaáhítat

Magasztaljuk az Urat, hogy visszatérésekor örökre véget vet
a halálnak és övéi gyalázatának (Ézs 25,8–9)

(Floch Gábor Barnabás)