ima

Keresztnév (kötelező)

Email cím (nem kötelező)

Üzenet

Betűvel kitöltendő

Hírek

Bemerítés a Kiskunhalasi Baptista Gyülekezetben fényképek

[gallery_bank type="images" format="thumbnail" title="true" desc="false"...

Kincseink Kiállítás

Kincseink Kiállítás megnyitó 2016-ot a...

Linda Dillow – Budapest Női Konferencia

október 1-2-án Budapesten voltunk női...

Férfi Csendesnap

A Kiskunhalasi Baptista Gyülekezet 2016....

ima

Keresztnév (kötelező)

Email cím (nem kötelező)

Üzenet

Betűvel kitöltendő

Mindeddig megsegített az Úr

Olvasmány: 1Sám 7,1–12 Nem meddő dolog visszatekinteni, mert lendületet adhat az előrenézéshez. „Ekkor elmentek a kirjat-jeárimiak, elvitték az ÚR ládáját, és bevitték Abinádáb házába, a magaslatra. Fiát, Eleázárt pedig fölszentelték, hogy őrizze az ÚR ládáját. Izráel legyőzi a filiszteusokat Attól a naptól fogva, hogy a láda Kirjat-Jeárimban volt, sok idő, mégpedig húsz esztendő telt el. [...]

By |2016 ,december 31st |

Benne reménykedünk a jövőre nézve

Olvasmány: 2Kor 1,3–11 Jézus azért jött a jelenünkbe, hogy utat mutasson a jövő felé. „Áldott az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atyja, az irgalom Atyja és minden vigasztalás Istene, aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk másokat minden nyomorúságban, azzal a vigasztalással, amellyel az Isten vigasztal minket. Mert amilyen bőséggel részünk van [...]

By |2016 ,december 30th |

A reménység nem semmisül meg

Olvasmány: Péld 23,15–26 Sok minden tépázza a reménységet. Tápláld megfelelő forrásból, hogy túlélje! „Fiam, ha bölcs a szíved, örül az én szívem is. Vigad a bensőm, ha ajkad őszintén szól. Ne irigyelje szíved a vétkeseket, inkább az URat féld mindennap, mert van még jövendő, és reménységed nem semmisül meg. Hallgass rám, fiam, légy bölcs, és [...]

By |2016 ,december 29th |

Nem hiábavaló az Úrban reménykedni

Olvasmány: 25. zsoltár A karácsonyi esemény által táplált reménység az év minden napján érvényes. „Dávidé. URam, hozzád emelkedem lélekben! Benned bízom, Istenem, ne szégyenüljek meg, ne nevessenek ki ellenségeim! Senki se szégyenüljön meg, aki benned reménykedik, azok szégyenüljenek meg, akik ok nélkül elpártolnak tőled! Utaidat, URam, ismertesd meg velem, ösvényeidre taníts meg engem! Vezess hűségesen, [...]

By |2016 ,december 28th |

Reménység a nincstelenségben

Olvasmány: Jób 5 Jézus nélkül semmid sincs; vele minden a tiéd – ami számít. „Kiálts csak! Válaszol-e valaki? Melyik szenthez fordulsz? Mert az ostobát megöli a bosszúság, és a balgát halálba kergeti a heveskedés. Én magam láttam, hogy egy ostoba gyökeret vert, de hirtelen elkorhadt a lakóhelyén. Távol van fiaitól a segítség, eltapossák őket a [...]

By |2016 ,december 27th |