Pál könyörgései

Olvasmány: 2Kor 12,5–10 Légy állhatatos, de tudd elfogadni a nemet is, vagy a még nemet. „Ezzel az emberrel dicsekszem, nem pedig önmagammal; ha csak az erőtlenségeimmel nem. Pedig ha dicsekedni akarnék, nem lennék esztelen, mert igazságot mondanék, de mérséklem magamat, hogy valaki többnek ne tartson, mint aminek lát, vagy amit tőlem hall; még a kinyilatkoztatások [...]