Jézus közbenjárása

Olvasmány : LK. 22,31-39 Isten gyermeke, az jár közben érted, aki életét adta érted ! Te kiért imádkozol ? 31. "Simon, Simon, íme, a Sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát, 32. de én könyörögtem érted, hogy el ne fogyatkozzék a hited: azért, ha majd megtérsz, erősítsd atyádfiait." 33. Ő erre így válaszolt: "Uram, [...]