A mindenség újjá lesz teremtve

Olvasmány: ApCsel 3,11–26 A mindenség újjá lesz teremtve – te se hozd be a szennyesedet! „Mivel ez az ember feltartóztatta Pétert és Jánost, az egész nép megdöbbenve futott össze hozzájuk a Salamon csarnokába. Amikor Péter ezt látta, így szólt a néphez: „Izráelita férfiak, mit csodálkoztok ezen? Mit néztek úgy ránk, mintha saját erőnkkel vagy kegyességünkkel [...]