Mennyei fénnyel érkező Úr

Olvasmány: ApCsel 9,1–9 Légy hálás Isten közbeavatkozásaiért! Életed kiteljesedését szolgálják azok! „Saul pedig az Úr tanítványai elleni fenyegetéstől és öldökléstől lihegve elment a főpaphoz, és leveleket kért tőle Damaszkuszba a zsinagógákhoz, hogy ha talál olyanokat, akik az Úr útjának hívei, akár férfiakat, akár nőket, megkötözve vihesse azokat Jeruzsálembe. Útközben azonban, amikor éppen Damaszkuszhoz közeledett, hirtelen [...]