Mindeddig megsegített az Úr

Olvasmány: 1Sám 7,1–12 Nem meddő dolog visszatekinteni, mert lendületet adhat az előrenézéshez. „Ekkor elmentek a kirjat-jeárimiak, elvitték az ÚR ládáját, és bevitték Abinádáb házába, a magaslatra. Fiát, Eleázárt pedig fölszentelték, hogy őrizze az ÚR ládáját. Izráel legyőzi a filiszteusokat Attól a naptól fogva, hogy a láda Kirjat-Jeárimban volt, sok idő, mégpedig húsz esztendő telt el. [...]