Valami új kezdete

Olvasmány: Mk 1,1–8 Jézus evangéliuma egy új, isteni élet kezdete a csupán emberi, sőt ördögi világban. A tiédben is elkezdené... „Jézus Krisztus, az Isten Fia evangéliumának kezdete, amint meg van írva Ézsaiás próféta könyvében: „Íme, elküldöm előtted követemet, aki elkészíti utadat; kiáltó hangja szól a pusztában: Készítsétek az ÚR útját, tegyétek egyenessé ösvényeit!” Történt pedig, [...]